Wróć
E
10.
EMOCJE rządzą światem, a Ty rządzisz emocjami?
Bez świadomie ustawionej i pielęgnowanej psychiki, wcześniej, czy później przestajemy sprawnie funkcjonować, nie dajemy rady, przestajemy rozumieć siebie i innych.
To prawda, świat nie daje nam taryfy ulgowej. Dlatego, autoregulacja, poznanie swoich reakcji i połączeń z ludźmi, zrozumienie neuroróżnorodności jest podstawą w myśleniu o sukcesie. Trzeba zacząć od dogadywania się ze swoimi emocjami. Bez świadomego ego biznes nie będzie się rozwijał. To się tyczy zarówno liderów biznesu, jak i ich podwładnych, bo wszyscy oni tworzą firmowy układ naczyń połączonych, i wszyscy są istotni w organizacyjnej układance. Jeśli ma on być pozytywną symbiozą, emocje nie mogą być tematem tabu, czy pretekstem do żartów. Od poziomu zarządzania nimi bowiem na wszelkich poziomach struktury, zależą wyniki i samopoczucie tworzących je ludzi. Pomogę Ci prześwietlić siebie, by zrozumieć, jak zawierać porozumienia ze sobą, by wspierać nimi innych.